Oavsett om du just har startat ditt företag eller om ditt företag är etablerat sedan 50 år är det mycket klokt att anlita extern ekonomisk rådgivning. Genom att anlita certifierad ekonomisk rådgivning får du hjälp med goda affärsavtal, en extern revision som ger dig mer trovärdighet samt även möjlighet att få hjälp med ägarfrågor eller andra problem.

Att driva företag idag kräver att du är på topp. Konkurrensen är hård inom de flesta branscher. Oavsett om du håller på med fastigheter, reklam, har en industri eller en startup inom webbutveckling måste du teckna affärsavtal, göra ekonomiska analyser, hålla er inom lagen och naturligtvis göra årlig revision. Det är viktigt att ditt företag är trovärdigt, att andra företag gärna ingår avtal med er och att era kunder ser er som en pålitlig och ansvarsfull aktör. För att försäkra er om goda affärer och ett gott rykte ska du kontakta Grant Thornton i Göteborg för extern revision och för att få certifierad affärsrådgivning. De hjälper dig med allt från ekonomiska analyser till fornensic services.

Anlita ekonomisk rådgivning

Det är många företag som försöker klara allt på egen hand. Problemet är att dagens affärsvärld är mycket komplex och det kommer ständigt ut nya regler och lagar. Dagens svenska företag arbetar också mycket globalt. För dig som företagare är det viktigt med en trovärdig revision, lagliga transaktioner och att inte råka hamna i korruption eller infiltrering av andra företag. Det som företag klarade av att sköta förr, behöver dagens företagare anlita rådgivning för. Det är klokare att betala lite nu för att undvika problem, än att behöva betala mycket om ett par år för att behöva stävja upp oegentligheter och felaktiga avdrag eller affärsbeslut. Kanske rent av olagliga överenskommelser. Det handlar inte heller bara om att göra rätt ur ett ekonomiskt perspektiv: du vill inte heller att ditt företag får dåligt rykte och blir omskrivet i media på ett negativt sätt.

Viktiga områden

Det finns särskilt några områden som det är extra viktigt att du som företagare är uppmärksam på.

  • Revision
  • Affärsrådgivning
  • Governance risk compliance, särskilt för tillväsbolag
  • Värdering och finansiell modellering
  • Alla internationella affärer

Under coronapandemin är det många företag som önskat att de hade planerat annorlunda, haft en större buffert eller godare skatterådgivning. Genom att anlita extern rådgivning kan du både förbättra situationen idag likväl som att minimera riskerna i framtiden.