Digitalisering av företaget kan hjälpa dig att nå framgång, tjäna mer pengar och underlätta för de som arbetar administrativt. Men vad innebär det mer än så?

digitalisering automatiseringAlla nya företag vill givetvis öka sin nettoomsättning och växa organiskt, gärna regelbundet och exponentiellt. Men det är lättare sagt än gjort. Med smarta lösningar i form av RPA och annan automatisering från vipetech.com ger du dig själv och företaget en bra start och sparar in på tid och viktiga resurser. Digitaliseringen av svenska företag är på uppgång och enormt viktig för att vi som land ska stå oss i den internationella konkurrensen, och för företagens egna överlevnad. Mer om det kan du läsa om i denna artikel i Affärsvärlden.

Ett lyckat, ungt företag

Många eftersträvar att bli utnämnda till ett Dagens Industri Gasellföretag. Vad är egentligen det? Det är ett pris som årligen delas ut av Dagens Industri sedan år 2000, till Sveriges snabbast växande företag. I en artikel går det att läsa om hur ett företag för att utses till Gasell måste uppfylla ett antal kriterier, och dessutom klara sig igenom en helhetsbedömning med ytterligare viktiga parametrar, som till exempel sund verksamhet. Några viktiga kriterier som behöver uppfyllas är dessa sju punkter:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.

Här kan digitaliseringen och automatisering av uppgifter inom företaget spela en stor roll.

Källa: Gasell.di

Att anställa personal

Är en annan viktig del i att växa som företag. I personalen sitter värdefulla tillgångar och kunskap, och det är bra att ta tillvara på de som du tycker gör riktigt bra ifrån sig. Genom att anställa personer som underlättar och gör att arbetet flyter på smidigt är en sak du kan göra. På Verksamt.se kan du läsa om hur du gör för att registrera dig som arbetsgivare och vad det kostar att anställa, där står allt du behöver veta.