Att driva företag handlar till stor del om att navigera i juridikens värld. Särskilt i fall där ditt företag ska ingå avtal med andra företag. I det avseendet kan en advokat vara till stor nytta och hjälpa till att stärka ditt varumärkes ställning och, i förlängningen, företagets finansiella status.

Vissa experter menar att det finns två saker en företagare behöver: en revisor och en advokat. Skälen till varför du behöver en revisor är uppenbara. Med extern revision ökar ditt företags pålitlighet och revisorn kan också göra dig uppmärksam på faktorer i företagets ekonomi som i sin tur kan vara avgörande för dina fortsatta framgångar. Varför du också behöver en advokat är inte lika uppenbart men det är nog så viktigt när behovet väl uppstår. Advokat24 ger kvalificerad affärsrådgivning och du kommer nu få veta varför det är en bra idé att dra nytta av det.

Förbered företaget för juridiska svårigheter

Vad händer om ditt företag blir stämt? Du frågar dig förmodligen varför i hela friden någon skulle vilja stämma ditt företag men det händer, trots att alla inblandade har goda avsikter. Det kan till exempel bottna i tuffa tider där du av en eller annan anledning inte kunnat betala utestående fakturor. Bäst i det fallet är om du har kontakt med en advokat sedan tidigare, någon som har viss inblick i din verksamhet och som i och med det har bättre förutsättningar att ta sig an fallet snabbare. Om inte annat så för att undvika att hamna i ett rättsfall som drar ut mer på tiden än nödvändigt. En advokat kan dock vara bra också i mer vardagliga sammanhang.

Kontraktsförhandlingar

En advokat kan göra stor skillnad när det handlar om att ställa upp giltiga kontrakt. Exempelvis inför sammanslagningar då det gäller att dels få sammanslagningen att gå så smidigt som möjligt, dels att undvika problem i det långa loppet. På sikt kan även små felformuleringar i ett affärskontrakt få stora konsekvenser på sikt. En advokat kan också hjälpa företaget med varumärkesregistreringar och andra upphovsrättsliga frågor. Med rådgivning från en advokat får företaget förmodligen en mer vattentät ställning i de frågorna.