Om man startar en egen firma kan det vara smart att införskaffa en oberoende revisor. Revisorns uppgift är att se till att alla papper sköts som de ska och att det inte finns några som helst tvivel om att firman sköts precis som den ska. Revisorns uppgift blir därför väldigt viktig i och med att om papper skulle försvinna så kan man inte bevisa något om någon säger emot en. Att ha en bra revisor gör också att man kan känna sig lugn som VD och ägare till sitt företag.

När man startar en webbshop finns det en del saker som blir nästan ännu viktigare än vad man kan tro. Genom att man kan beställa saker och ting måste man kunna erbjuda kunden det som den har beställt och skicka iväg varan. På så sätt måste man bygga ett slags system för att kunna hålla koll på alla beställningar och ivägskickningar. Företagets revisor ska sedan få kolla igenom alla beställningar och se till så att alla beställningar har gått igenom. Om man inte sköter sig som företagare kan man råka ekonomiskt illa ut. Exempelvis om man inte kan bevisa att man har en betalning gjord kan man bli skyldig att betala igen (om inte pengarna gått in). Att hålla koll på sina papper är därför viktigt och det finns därför ett par grundregler man kan hålla sig till för att hålla bra koll:

  1. Skaffa ett vettigt kontor med bra förvaring.
  2. Införskaffa pärmar.
  3. Sortera upp pärmarna i någon ordning (vecko-, månads- och årsvis).
  4. Se till att alla papper som kommer in sätts in i rätt pärm.
  5. Ha en bra kontakt med revisorn.
  6. Vid deklarationstider: se över alla papper två gånger om!