Dagens smarta datasystem kan hjälpa ditt företag att sälja mer till befintliga kunder och hitta nya. Forskning visar att bland de framgångsrikaste företagen finns de som har förmågan att applicera ny teknik. Lär dig om hur CRM-system kan hjälpa ditt företag.

CRM står för Customer Relationship Management och är en term som använts i företagsvärlden under flera decennier. Med Upsales CRM-lösningar kan du göra ditt företag mer lönsamt genom att skapa bättre kundrelationer med befintliga kunder och hitta leads till nya.

Ny teknik leder till effektivare kundrelationer

kundEnligt en studie som genomfördes av Högskolan i Väst 2018-2019 är det en kombination av olika faktorer som ligger bakom de flesta framgångsrika företagen:

”ledarskapet, tillgången till kompetenta medarbetare, teknisk utveckling, kapitalförsörjning och finansiering” (Källa Forskning.se)

I det här sammanhanget handlar det alltså mest om de tekniska förutsättningarna. CRM är nämligen ett datadrivet sätt att komplettera företagets mänskliga resurser. Att sammanfatta exakt vad CRM-system handlar om är svårt – tekniken går att applicera på väldigt många olika sätt. Till exempel kan du automatisera delar av företagets marknadsföring genom att följa olika variabler i ditt kundunderlag. Genom att exempelvis hålla koll på vad dina kunder köpte senast du hade kontakt med dem kan en dataanalys visa vad de kan tänkas ha för behov i framtiden. Efter ett lämpligt tidsintervall ger systemet en påminnelse och du kan placera ett hot call med nya erbjudanden till kunden ifråga. I det fallet handlar det både om merförsäljning och vård av befintliga kundrelationer, vilket är en av de viktigaste delarna i driften av alla företag.